Mannskoret Arme Riddere

At bedåre og begeistre

Book oss!

Om oss

Mannskoret Arme Riddere er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen. Vi består av 24 sangglade studenter som etter beste evne forsøker å etterleve vår formålsparagraf: “At bedåre og begeistre med våre smektende mannsrøster og fortære vårt øl i festlig kameraderi”. Repertoaret vårt spenner seg fra klassisk nasjonalromantikk via egenskrevne humorsanger til smektende svisker. Vi ønsker å være en synlig del av studentkulturen i Bergen og for oss er det sosiale like viktig som det musikalske. For å bli medlem av Mannskoret Arme Riddere må man være student ved en av utdanningsinstitusjonene i Bergen, men man må ikke gå på UiB, vi har medlemmer fra både UiB, HVL, NHH, NLA osv. Har du spørsmål, ta kontakt med Rittmester på tlf 907 10 643 eller rittmester@armeriddere.no

Oppsummert i tall

24

Sangglade studenter

11

Land erobret

1996

Oppstart

5017

Følgere på facebook!

Bli en ridder

Arme Riddere har vanligvis opptak i begynnelsen av hvert semester. Mannskoret Arme Riddere er mer enn bare et kor: vi er en kameratgjeng! Vi fester, synger og har det gøy sammen. Alle kan komme på opptak og vi forutsetter ingen musikalsk erfaring. Mannskoret Arme Riddere har etterhvert stabilisert seg på et musikalsk nivå som ligger markant høyere enn “dusjnivået”, men det er ikke et absolutt krav at du har kor- eller sangerfaring fra før. En bra stemme og entusiasme kan være nok til at du er en av de som får tilbud om medlemskap etter opptaksrunden.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt!

rittmester@armeriddere.no

+4747826981

Meldingen har blitt sendt. Takk!