Bli en Ridder

Arme Riddere har vanligvis opptak i begynnelsen av hvert semester.

Mannskoret Arme Riddere er mer enn bare et kor: vi er en kameratgjeng! Vi fester, synger og har det gøy sammen. Alle kan komme på opptak og vi forutsetter ingen musikalsk erfaring.

Mannskoret Arme Riddere har etterhvert stabilisert seg på et musikalsk nivå som ligger markant høyere enn “dusjnivået”, men det er ikke et absolutt krav at du har kor- eller sangerfaring fra før. En bra stemme og entusiasme kan være nok til at du er en av de som får tilbud om medlemskap etter opptaksrunden.

For å bli medlem av Mannskoret Arme Riddere må man være student ved en av utdanningsinstitusjonene i Bergen, men man må ikke gå på UiB, vi har medlemmer fra både UiB, HLV, NHH, NLA osv.

Har du spørsmål, ta kontakt med Rittmester på telefonnummer 478 26 981 eller rittmester@armeriddere.no

I Mannskoret Arme Riddere vil du få venner for livet!

Photographer: Jon Danielsen