Generalforsamling XLVII V19

Mannskoret Arme Riddere avholdt denne helgen sin semesterlige generalforsamling, og tre nye styremedlemmer er valgt inn. Det nye styret består av:

Rittmester: Fredrik Wattum Sandlie
Paragrafrytter: Eilif Olai Vingen Sunde
Finansridder: Jonas Fjørtoft
Noteridder: Håvard Hystad Hugaas
Lagersjef: Andreas Grevle

I tillegg har følgende riddere mottatt utmerkelser fra korets Ordenskomité:

Carl Fredrik Nyberget – Kommandørridder
Fredrik Høie – Ridder av 1. Klasse
Tobias Mannes – Ridder av 1. Klasse

Gratulerer så mye!