Media

Bilder til bruk i ulike medier

Dersom du ønsker å bruke et eller flere av disse bildene til en sak eller et arrangement, skal fotografen nevnest, for eksempel: «Foto: Storridder Benjamin B Skaug / Mannskoret Arme Riddere»

Vi har også flere videoer fra konserter liggende på vår Youtube-kanal.