Om MAR

Mannskoret Arme Riddere er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen. Vi består av 24 sangglade menn som etter beste evne forsøker å etterleve vår formålsparagraf: “At bedåre og begeistre med våre smektende mannsrøster og fortære vårt øl i festlig kameraderi”. Repertoaret vårt spenner seg fra klassisk nasjonalromantikk via egenskrevne humorsanger til smektende svisker. Vi ønsker å være en synlig del av studentkulturen i Bergen og for oss er det sosiale like viktig som det musikalske.

Vi avholder en fast konsert på Det akademiske kvarter hvert semester; julekonsert i månedsskifte november/desember og vårkonsert i mai. I tillegg synger vi på ulike steder i sentrum på nasjonaldagen 17. mai.

Du kan booke oss til alle slags underholdningsoppdrag og vi tilpasser opptredenen til dine ønsker. Se mer under booking.

Post kan sendes til:
Postboks 1814
Håkonsgaten
5866 Bergen

Vi tar inn nye medlemmer hvert semester, og vi har ingen krav om musikalsk erfaring for å bli tatt opp. Se mer under Bli en ridder.