Personvernerklæring og Cookie-Policy for Mannskoret Arme Riddere

Mannskoret Arme Riddere (heretter "MAR") har i over 25 år bedåret og begeistret i Norge og i det store utland. MAR kontrollerer behandlingen av persondata på nettsiden (“Nettstedet”). En ridderlig grunnverdi er å respektere andres, om de så er jomfruer i nød, studiner, studenter, korister eller ikke-korister sitt personvern. Vi vil behandle alle personopplysninger i samsvar med EUs personverndirektiv (“EU General Data Protection Regulation” eller “GDPR).

Alle som får tilgang til dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt i henhold til ekomloven § 2-9.

Mål

Dette dokumentet skal hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger MAR innhenter, hvorfor vi innhenter dem, hva vi gjør med dem, og også hvilke valg du har vedrørende vår bruk, tilgang til og retting av personopplysninger.

Hvem gjelder denne personvernerklæringen for?

Denne personvernerklæringen gjelder for den innhenting av personopplysninger som vi gjør om alle de MAR, og MAR sine representanter, er i kontakt med i utførelsen av vår ridderlige virke, i tillegg til besøkende på nettsiden. Personvernerklæringen gjelder også for andre vi har lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger om, for eksempel du som har samtykket til den behandlingen som MAR gjør. For medlemmer av Arme Riddere er denne personvernerklæringen er ment å virke samtidig som Personvernerklæringen som blir signert av korets medlemmer. Ved motstrid gjelder erklæringen som gir datasubjektet størst vern.

Vårt løfte til deg

Bruken av personopplysninger er noe vi tar på alvor. Vi mener at det er et MAReritt at andre ikke tar hensyn til dine rettigheter. Når det kommer til ditt personvern så lover vi å:

Innsamling og behandling av persondata

Når du bruker siden samler vi personlig informasjon om deg. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Vi vil behandle personopplysninger når det er nødvendig for å levere avtalte tjenester, for eksempel der du har ønsket en konsert eller på annen måte vist interesse for MAR, til deg. Vi vil også behandle dine personopplysninger når det er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten.

Vi vil også behandle dine personopplysninger når du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg.

Hvis du sender inn informasjon via kontaktskjema, for eksempel hvis du ønsker å bli bedåret og begeistret, eller selv har lyst til å bedåre og begeistre eller logger inn på noen av nettsidene, vil de personopplysningene du frivillig oppgir behandles av MAR.

Vi lagrer ikke data lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formålet personopplysningene ble innhentet for. I aller tilfeller vil alle personopplysinger om besøkende av Nettstedet og henvendelser til RaDRD slettes etter 18 måneder.

Hvorfor vi behandler personopplysninger

Vi behandler personopplysninger som er innhentet fra nettstedet med følgende formål:

Vi vil også samle personopplysninger som vi mottar fra andre enn deg, for eksempel fra tjenesteytere som har lovlig grunnlag for å sende oss sannsynliggjort eller spesifikk informasjon (for eksempel fra Folkeregisteret).

Vi følger markedsføringslovens bestemmelser om utsending av tilbud til våre eksisterende kunder. Vi vil ikke sende deg markedsføring med mindre vi har lovlig behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven for dette og forutsatt at du ikke har reservert deg mot slike markedsføringshenvendelser (MARkedsføring).

Hvem deler vi opplysningene med?

Selskap vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne. Dette kan for eksempel være mailtjenesten vår Google dersom du tar kontakt med oss over mail eller bruker kontaktskjemaet.

Vi inngår skriftlige avtaler (“databehandleravtaler”) med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. Dersom slike tredjeparter skulle være etablert utenfor EU bruker vi, når dette er påkrevd, den til enhver tid nyeste oppdateringen av EU-Kommisjonens standardkontrakt som ivaretar personvernet til den enkelte og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

Vi linker også til tredjeparters nettsted, herunder Facebook, YouTube, Twitter og Instagram. Vi anbefaler på det sterkeste at du setter deg inn i deres personvernerklæring.

Vi deler personopplysninger med de kanaler vi benytter til markedsføring, som for eksempel Facebook, når du har oppgitt kontaktinformasjon til oss for slike kanaler og vi har lovlig grunnlag til å sende markedsføring til deg via disse kanalene.

Når du tar kontakt med oss via våre kontaktskjema sendes informasjonen direkte til lederen i koret (“Rittmester” som definert nedenfor). Det kan det være at vi deler dine persondata med andre administrativt ansvarlige i MAR for å kunne svare på din henvendelse.

Når du har bestilt en korist-tjeneste (“Oppdrag”) fra MAR, kan det ofte forutsette at korets medlemmer har en forståelse av konteksten, vil vi dele personopplysningene med korets medlemmer. Dette kan omfatte informasjon om alder, navn og, dersom oppdraget gjennomføres i private hjem, adresse med den hensikt å levere et produkt best mulig skreddersydd deg som oppdragsgiver.

Til tross for at vi har taushetsplikt etter Ekomloven § 2-9, har Politi- og påtalemyndighet samt noen andre offentlige myndigheter i visse tilfeller krav på å få utlevert opplysninger om bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelt andre berettigede.

I tillegg til dette deler vi til følgende:

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil eller annen fast fil som et nettsted lagrer på din datamaskin eller din mobile enhet når du besøker siden. Dette kalles gjerne «Cookies».

Dette høres komplisert ut, men det er det ikke. Tenk litt på det som en blodigle, eller kanskje bare en oksehakkerfugl på en elefant sin rygg. Men tenk at oksehakkefuglen sitter på en drage, fordi drager er flotte og ridderlige vesener. Ikke fordi drager har noe med dette å gjøre. Men vi er av den oppfatning av det er sunt å tenke på drager minst én gang om dagen.

Informasjonskapsler gjør at nettsiden husker hva du har gjort og hvilke preferanser du har (f.eks. innloggingsinfo, språk, fontstørrelse og andre visningsvalg) over en tid, slik at du ikke trenger å legge dem inn på nytt når du kommer tilbake til siden eller surfer fra en side til en annen.

Andre typer sporingsteknologi

Informasjonskapsler fra tredjeparter installeres av tredjeparter med mål om å samle inn informasjon for å drive ulike former for forskning knyttet til atferd, demografi osv. Disse applikasjonene hjelper bedrifter og nettstedeiere med å analysere trafikken på nettsteder og applikasjoner, men gir også informasjon fra andre nettsteder som er knyttet til disse applikasjonene. Ved å gjøre dette får vi enda bedre forståelse for hvilke interesser våre besøkende har, slik at vi blir i stand til å gi deg bedre informasjon når du besøker nettstedet vårt.

Nettstedet vårt installerer følgende typer informasjonskapsler:

 Navn

 Domene

 Type

 Forklaring

 Varighet av lagring

CONSENT

.youtube.com

Nødvendige for å bruke siden

Denne informasjonskapselen er satt av Alphabet ltd.,. Formålet er å undersøke om nettleseren din støtter bruk av informasjonskapsler.

 5975 dager

test_cookie

.doubleclick.net

Nødvendige for å bruke siden

Denne informasjonskapselen er satt av  doubleclick.net. Formålet er å undersøke om nettleseren din støtter bruk av informasjonskapsler,

15 minutter

YSC

.youtube.com

Reklame og annonseinntekter

Denne informasjonskapselen brukes av youtube og brukes for å spore videoer vi legger inn på nettsiden. Registrer en unik bruker-ID for å følge videoene du har sett.

Gjennom sesjonen

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Reklame og annonseinntekter

Denne informasjonskapselen brukes av youtube og brukes for å spore videoer vi legger inn på nettsiden.

5 måneder og 27 dager

yt-remote-device-id

youtube.com

Reklame og annonseinntekter

Denne informasjonskapselen brukes av youtube og brukes for å spore videoer vi legger inn på nettsiden. Denne informasjonskapselen analyserer også dine preferanser og videovalg

Så lenge tjenesten er operativ

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Reklame og annonseinntekter

Denne informasjonskapselen brukes av youtube og brukes for å spore videoer vi legger inn på nettsiden. Denne informasjonskapselen analyserer også dine preferanser og videovalg.

Så lenge tjenesten er operativ

Individuelle preferanser

Du kan blokkere eller fjerne informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger i nettleseren din. Dette kan begrense de funksjonene nettleseren din har, og gjøre brukeropplevelsen av nettstedet dårligere.

Du kan kontrollere og/eller slette 

informasjonskapsler styrer du slik du selv vil. For detaljer, se https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler. Du kan slette alle informasjonskapsler som allerede ligger på datamaskinen din, og du kan justere innstillingene i de fleste nettlesere slik at de ikke blir installert. Hvis du gjør dette kan det være at du må justere preferansene dine manuelt hver gang du går inn på en side, og det kan være enkelte tjenester og funksjonaliteter som ikke fungerer.

Personvern for barn

Med barn menes etter norsk rett, personer under 18 år. I MAR omfatter dette også PHD, uten realitetsvirkning for dette kapittelet. Barnet kan gi sitt samtykke om det er over 15 år gitt at opplysningene som behandles ikke er sensitive. Er barnet under 15 år skal foresatte samtykke på barnets vegne med unntak for behandling av opplysninger knyttet til tiltak eller aktiviteter hvor barnet vurderes å ha modenhet til selv å kunne samtykke (såkalt samtykkekompetanse.) Barn under 18 år kan altså selv gi samtykke avhengig av aktiviteten og personvernrisiko knyttet til samme.

Dette nettstedet er ikke beregnet for bruk av barn under 13 år. Dersom vi oppdager at et barn under 13 år har gitt oss sine persondata, vil vi sørge for at disse slettes så raskt som mulig.

Informasjonssikkerhet

MAR beskytter din personlige informasjon ved hjelp av tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak som bidrar til å beskytte personopplysninger. All informasjon om Oppdrag går f.eks. til Rittmester, men han vil også kunne dele dette med resten av Arme Riddere sitt styre.

Informasjon, retting og sletting

Du har rettigheter i personopplysninger som gjelder deg. Hvilke rettigheter du har, varierer fra situasjon til situasjon. Du kan blant annet ha følgende rettigheter:

Du har alltid rett til å klage vår behandling av personopplysninger om deg inn til tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet. Vi ber deg likevel om først å kontakte MAR dersom du vil ta opp en bekymring med oss.

Begrensing: Du kan anmode om at vi ikke sletter opplysninger om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Hvis du ønsker informasjon utover det som står i denne personvernerklæringen om hvordan din informasjon blir brukt, hvordan vi bevarer sikkerheten til din informasjon, eller hvilke rettigheter du har til innsyn i den informasjonen vi har om deg, kan du ta kontakt med oss ved å bruke kontaktskjemaet, eller ved å sende mail til nettridder@armeriddere.no eller lagersjef@armeriddere.no 

Terminologi

Noen viktige begreper (i alfabetisk rekkefølge):

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.

Behandling av personopplysninger er bruk av personopplysninger, slik som innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting. Behandlingsansvarlig er MAR, som er ansvarlig for all behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenestene våre og din bruk av nettsiden.

Notelauget er Motelauget sine argeste fiender

Overføringsvederlag betyr den gjenstanden du tildeler MAR ved opptak. Dette gjelder kun for de som har blitt tilbudt plass i MAR. Overføringen skjer automatisk ved at du takker ja til å tre inn i korets rekker. Overføringen er ugjenkallelig, vederlagsfri, viderelisensierbar, evigvarende og eksklusiv. Gjenstanden er nærmere bestemt din evige og udødelige sjel. Dersom du har innsigelser skal du rette Innsigelsesbeskjed (som definert nedenfor) til den til enhver tid valgte Rittmester sin til enhver tid gjeldende postadresse. Innsigelsesbeskjeden skal være i seks komma sekstiseks (6.66) meter høye bokstaver av ren ild, akkompagneres med tjuefire (24) liter øl og skal leveres innen tjuefire (24) dager etter opptak (“Innsigelsesbeskjed”). Enhver Innsigelsesbeskjed som ikke følger disse retningslinjene vil ikke anses som mottatt. Enhver mottatt Innsigelsesbeskjed skal kvalifisere deg til buksevann ved neste generalforsamling. Enhver konflikt om Overføringsvederlaget vil bli endelig avgjort i voldgift ved Perleporten Tingrett. Vi vil bruke djevelens advokat, og voldgiftsdommeren vil være Gud. Du skal ikke ha rett til en rettferdig rettergang etter EMK art. 6. Du nektes herved fritt forsvarervalg og skal tildeles den fulleste fra forrige GF som din forsvarer. Voldgiften vil enten foregå på hebraisk, latin eller MARabisk.

Personopplysninger er informasjon som typisk direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, eksempelvis navn, adresse, fødselsdato, etc.

Personopplysningsloven er den norske Personopplysningsloven med forskrifter, og General Data Protection Regulation (GDPR) slik denne blir implementert i ny norsk Personopplysningslov.

Ridderne Av Det Runde Bord eller RaDRB er styret i MAR.

Rittmester den til enhver tid valgte leder av MAR.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi oppdaterer vår personvernerklæring med jevne mellomrom. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1.10.2021. Nye versjoner vil legges ut på nettsidene.