Våropptak

Vi har gjennomført eit strålande våropptak, og det er med stor glede at vi har teke opp følgjande nye medlemmer:

Kristoffer Bakke
Fredrik Schjerve
Andreas Grevle
Eilif Sunde

Vi ønskjer dei nye aspirantane velkomne i rekkene våre, og vonar dei er med oss til Dovre fell!